o
hod. min.

Generální partneri:

Mediálni partneri:

Produktový partneri pre rok 2019:

Účastníci pre rok 2019:

Bystrické firemné hry

dátum: 20.6.2019 (štvrtok)
miesto: Športový areál BASELINE
Švermova 6515, Banská Bystrica (vedľa Hotela Dixon)

Bystrické firemné hry sú kultúrno – športovým podujatím pre firmy, ich zamestnancov, rodinných príslušníkov alebo partnerov. Hlavnou myšlienkou je spojiť firmy z nášho regiónu pri súbojoch v jednotlivých športových kategóriách a nadviazať priateľské vzťahy medzi účastníkmi.

Pravidlá:

  • Firemné hry pozostávajú zo šiestich  základných, samostatných turnajov v tenise (štvorhra), bedmintone (štvorhra), pingpongu (dvojhra), volejbale, futbale a streetballe. Tento rok pridáme do ponuky športov ďalšie tri disciplíny, florbal, nohejbal a bowling.
  • Výsledky jednotlivých kategórii budú vyhlásené samostatne.
  • Firma  získava body za umiestnenie v každej športovej disciplíne, do ktorej nominuje svoj tím.
  • Firma môže zapísať max. jeden tím do každej disciplíny (účasť vo všetkých športových kategóriách nie je podmienkou).
  • Každý jednotlivec sa môže zúčastniť iba jedného turnaja (zabránime tak prestojom pri čakaní na hráčov pri presúvaní)
  • Pre kolegov, ktorí nie sú aktívnymi športovcami, ale chcú pomôcť svojej firme získať body, budú počas dňa pripravené viaceré menšie  súťaže, v ktorých budú môcť získať body do celkového hodnotenia.
  • NOVINKA!!! Pre tento rok zavedieme pozíciu tzv. “firemného žolíka” – každá firma si zvolí jedného človeka, ktorý síce nebude súčasťou žiadnej oficiálnej disciplíny, ale bude pre firmu zbierať body v menších doplnkových súťažiach (napr. streľba zo vzduchovky, kriket apod.).  Takto získané body sa budú započítavať do celkového hodnotenia firmy a môžu byť oným “jazýčkom na váhach” v záverečnom sčítaní bodov.
 • Na záver dňa spočítame body za umiestnenie každej firmy a vyhlásime celkového víťaza Bystrických firemných hier, ktorý získa prestížny putovný pohár a registráciu pre firmu na ďalší ročník BFH zdarma.

Staňte sa najlepším v...

 • Tenis
  • Štvorhry na 1 set bez výhod+tiebreak do 7

  • Hrá sa podľa platných tenisových pravidiel

 • Bedminton
  • Štvorhry na 2 sety do 21+ tiebreak do 7

  • Hrá sa podľa platných bedmintonových pravidiel

 • Pingpong
  • Hrá jednotlivec na 2 víťazné sety do 21

  • Hrá sa podľa platných pingpongových pravidiel

 • Volejbal
  • 3 hráči na 2 sety do 11 + tiebreak do 7, V družstve min. 1 žena

  • Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu

 • Futbal
  • 4 hráči, hrá sa 2 x 8 min. s rozhodcom, ženy v družstve nie sú podmienkou, ale sú zvýhodnené, keďže ich gól platí za dva

  • Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu

 • Nohejbal
  • 3 hráči na 2 sety do 11 + tiebreak do 7

 • Florbal
  • 3 hráči, hrá sa 2 x 8 min. s rozhodcom

  • ženy v družstve nie sú podmienkou, ale sú zvýhodnené, keďže ich gól platí za dva

 • Streetball
  • 3 hráči, hrá sa 12 min,

  • Hrá sa podľa platných pravidiel streetballu

  • Ženy v družstve nie sú podmienkou, ale sú zvýhodnené, keďže ich kôš platí za dva resp. za 3

 • Bowling
  • 3 hráči v družstve

  • Počíta sa súčet bodov jednotlivých hráčov po 10 kolách

 • "firemný žolík"
  • 1 hráč – účasť v menších doplnkových súťažiach

Registrácia

Poplatok za účasť na firemných hrách je 300€ bez DPH + 15€ bez DPH za každého aktívneho účastníka.

Každej zúčastnenej firme bude poskytnutý priestor na umiestnenie reklamného banera počas firemných hier a jej logo bude takisto umiestnené vo video-reporte.

Každá firma obdrží DVD alebo USB kľúč s kompletným foto-reportom z Bystrických firemných hier.

Každý aktívny učastník má v poplatku zahrnuté:

 • ranné ovocné misy
 • obed (kotlíkový guláš, grilované špeciality)
 • večerný raut
 • pitný režim
 • pamätné tričko Bystrických firemných hier
 • vecné ceny od našich partnerov pre najlepších

Zúčastníme sa:

*Každý jednotlivec sa môže zúčastniť iba jedného turnaja.
*Firma môže zapísať max. jeden tím do každej disciplíny (účasť vo všetkých športových kategóriách nie je podmienkou).
*Svojím podpisom záväzne prihlasujem svoju firmu a jej športové tímy na účasti na Bystrických firemných hrách v športovom areáli BASELINE. Zároveň beriem na vedomie, že k záväznému zapísaniu tímu dôjde až po zaplatení poplatku 300€ bez DPH.